Cassete Sram GX-XG1275 10-50 12V

Cassete 12V SRAM EAGLE GX XG1275

220.00
REF: 201